Sokrat: » Vem, da nič ne vem…., a drugi še tega ne vedo«

Bibliopedagoška ura zgodovine v šolski knjižnici

Sedmošolci v letošnjem šolskem letu pri pouku zgodovine spoznavajo tudi antično znanost in umetnost. Ker jih je tema zelo navdušila, so svoje znanje nadgradili v šolski knjižnici, kjer jim je učitelj Nenad predstavil znanost Grčije in veličino Rima. Med antično znanostjo in umetnostjo je največ zanimanja vzbudila filozofija in izjave filozofov, ki so še danes zelo aktualne. Učiteljica Bernarda jih je vzpodbudila, da so si zanimive izjave zapisali in tudi znali pojasniti. Nekaj zanimivih utrinkov je prikazanih tudi na pričujočih fotografijah.

                                                                      Avtorica zapisa in fotografij:

                                                                          Mag. Bernarda Roudi

 
 
 
 
 
 
Dostopnost