Zaposleni šolsko leto 2022/2023

RAVNATELJICA

mag. Andreja Strmšek, andreja.strmsek@os-kapela.si

STROKOVNI  DELAVCI

UČITELJI  RAZREDNIKI

UČITELJI  NERAZREDNIKI

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI

  • poslovna sekretarka Liljana Lorenčič Šlebinger, tajnistvo@os-kapela.si, ponedeljek, sreda in petek; 2 dni v OŠ dr. A. Trstenjaka Negova 
  • računovodkinja Jožica Lazar, racunovodstvo@os-kapela.si
  • hišnik in čistilec Samo Bajzek
  • kuharici Tina Himelrajh in Monika Horvat, kuhinja@os-kapela.si
  • kuhinjska pomočnica in čistilka Blanka Lukovnjak
  • čistilke Zdenka Rautar, Suzana Metličar in Majda Ozmec
 
 
 
 
 
 
Dostopnost