(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Delo svetovalne delavke opravlja pedagoginja Karakuma SAMAI.

Urnik svetovalne službe

Ob svetovalnem delu opravlja še druge naloge, zato vam predlagamo, da se za pogovor vseeno vnaprej dogovorite. Dosegljiva je na telefonski številki 02/566 90 62.

Izhaja iz Programskih smernic za svetovalno delo v osnovni šoli. Preko dejavnosti pomoči, razvojno-preventivnih dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije sodeluje z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa na naslednjih temeljnih področjih, ki so navedena v kazalu.

Kazalo

Več pozornosti namenila naslednjim področjem

 • KARIERNA ORIENTACIJA
 • ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED
  • Skrb za dobre medsebojne odnose; »Govori z dobrim namenom«
 • UČENJE
  • Analiza bralnih sposobnosti in branja ter sodelovanje pri pripravi dejavnosti za izboljšanje le-tega.
  • Sprotno spremljanje in beleženje težav in napredka učencev z učnimi težavami.
  • Učni pogovor kot dejavnik, ki vpliva na kakovost učenja in znanja.
  • Vprašanja na različnih ravneh zahtevnosti.
 • OTROŠKI PARLAMENT
  • Priprava smernic, organizacija in izvedba

Učenje in poučevanje

Uporabne povezave za razvijanje posameznih področij, spretnosti.

BRANJE

Vaje za izboljšanje bralne učinkovitosti

Na vrh

Šolska kultura, vzgoja, klima, red

Na vrh

Telesni, osebni in socialni razvoj

Na vrh

Šolanje in karierna orientacija

Predstavitev na oktobrskem sestanku za učence in starše v šolskem letu 2016/2017

Informator za učence in starše pred izbiro poklica

Predstavitev Razpisa za vpis v srednje šole za šolsko leto 2017/2018, 9. 2.2017

Na vrh

Predstavitev poklicev pri DKE: Diplomirana babica, Mizar

Poklici povezani s kemijo

Primer predstavitve poklica

Socialno-ekonomske stiske

Na vrh

Dostopnost