Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti 2022/2023

7. razred 8. razred 9. razred
Izbrani šport-odbojka Izbrani šport –  odbojka Elektrotehnika
Nemščina I Likovno snovanje II Likovno snovanje III
Urejanje besedil Nemščina II Nemščina III
  Poskusi v kemiji  
  Turistična vzgoja  

Neobvezni izbirni predmeti

1. razred: angleščina

4. do 6. razred: nemščina

 
 
 
 
 
 
Dostopnost