Učne skupine

RAZRED PREDMET UČNE SKUPINE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

5. razred

 

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

ŠPORT

Pouk poteka vse ure hkrati v dveh učnih skupinah.

Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z učenci glede na njihove zmožnosti.

Zakon o osnovni šoli omogoča šolam, da lahko razporedi učence od 4. do 9. razreda v manjše učne skupine v skladu s svojo strokovno avtonomijo.

 
 
 
 
 
 
Dostopnost