Predstavitev šole

 • Seznam javnih naročil 2020

  Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2019, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 € brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz. 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15). Seznam se […]

  Več →
   
 • Kje smo

  Kje smo

  Osnovna šola Kapela Kapelski Vrh 95 9252 Radenci   46°37’08.3″N (severne geografske širine) 16°02’10.7″E (vzhodne geografske dolžine) Google karta

  Več →
   
 • Dokumenti in obrazci

  Katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja   Zbirka šolskih dokumentov Publikacija Osnovne šole Kapela za leto 2022/2023 Vzgojni_načrt_OŠ_Kapela Pravila šolskega reda Hišni red Osnovne šole Kapela Pravila Osnovne šole Kapela o prilagajanju šolskih obveznosti Pravila o šolski prehrani […]

  Več →
   
 • Šolski okoliš in šolski avtobusni prevozi

  Hrastje Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kocjan, Kobilščak, Melanjski Vrh, Murščak, Murski Vrh, Okoslavci, Paričjak, Rački Vrh, Radenski Vrh, Spodnji Kocjan, Zgornji Kocjan, Turjanski Vrh, Žrnova. ŠOLSKI AVTOBUSNI PREVOZI – 2022/2023 Vozni_red_PRIVOZ_2022_2023 – dva avtobusa Vozni_red_RAZVOZI_2022_2023 – trije […]

  Več →
   
 • Šolski sklad

  je bil ustanovljen z namenom, da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (135. člen ZOFVI). Šolski sklad sredstva pridobiva iz: prispevkov […]

  Več →
   
 • Zaposleni šolsko leto 2022/2023

  RAVNATELJICA mag. Andreja Strmšek, andreja.strmsek@os-kapela.si STROKOVNI  DELAVCI UČITELJI  RAZREDNIKI 1. a: Tina Klemenčič, tina.klemencic@os-kapela.si 2. a: Helena Hedžet, helena.hedzet1@guest.arnes.si 3. a: Tatjana Perša, tatjana.persa@guest.arnes.si 4. a: Lucija Kret, lucija.kret@guest.arnes.si 5. a: Nina Budja Zalokar, nina.b-zalokar@os-kapela.si 6. a: Martina Zelnik, martina.zelnik@os-kapela.si  […]

  Več →
   
 • Osnovni podatki

  Osnovni podatki

  OSNOVNA ŠOLA KAPELA Kapelski Vrh 95 9252 Radenci Ravnateljica mag. Andreja STRMŠEK andreja.strmsek@os-kapela.si o-kapela.ms@guest.arnes.si 02/566-90-61 051/ 60 69 60 Tajnica Liljana LORENČIČ ŠLEBINGER tajnistvo-osmskap@guest.arnes.si ali tajnistvo@os-kapela.si 02/566-90-60 Računovodkinja Jožica LAZAR 02/566-90-63 Svetovalna delavka Tjaša RANTAŠA 02/566-90-62 Kuhinja Tina HIMELRAJH Monika […]

  Več →
   
 • Organi upravljanja

  RAVNATELJICA Ravnateljica je mag. Andreja STRMŠEK, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. USTANOVITELJ Osnovne šole Kapela je Občina Radenci. SVET ŠOLE Svet Osnovne šole Kapela sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja trije predstavniki staršev pet predstavnikov zaposlenih Zapisniki […]

  Več →
   
 
 
Dostopnost