Podaljšano bivanje in jutranje varstvo

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku do 16.15 ure in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev.

Učenci prihajajo po končanem pouku, odhajajo z dovoljenjem učitelja, po navodilih staršev.

Oblikovane imamo 3 oddelke podaljšanega bivanja.

 

JUTRANJE VARSTVO

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo ob 6.15 do 8.15.

Učenci preživijo čas pred pričetkom pouka z različnimi individualnimi in skupinskimi igrami, pogovori, branjem ali drugim vodenim delom.

 

 
 
 
 
 
 
Dostopnost