(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

KNJIŽNICA na daljavo

UREDITEV KNJIŽNICE

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da  postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih. (UNESCO-v Manifest).

URNIK IZPOSOJE

PON       7.15 – 14.45

TOR       ZAPRTO

SRE       7.15 – 14.45 (vsako drugo sredo)

ČET      7.15 – 14.45

PET      ZAPRTO

DOMAČE BRANJE

Domače branje sodi v obvezni del učnega načrta za slovenščino po posameznih razredih. Učitelji slovenščine zato v skladu z LDN pripravijo ustrezne sezname po posameznih razredih. Vse knjige, ki jih predvidevajo so na razpolago tudi v naši knjižnici.

Učence in starše pa želimo opozoriti, da posameznih knjig ni dovolj za vse učence, zato morajo učenci, ki knjig v šolski knjižnici ne dobijo, le te poiskati v bližnjih drugih knjižničnih ustanovah (Občinska knjižnica Gornja Radgona, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota …).

Želimo Vas tudi opozoriti na pravočasno in redno vračanje gradiva v knjižnico, da lahko pride več učencev do želenih oziroma zahtevanih knjig v dogovorjenem času.

Seznam :

6. razred, 7. razred, 8. razred, 9. razred

NAVAJANJE VIROV

Pri pisanju vseh vrst strokovnih besedil, kamor sodijo tudi seminarske in  raziskovalne naloge ter referati moramo v posebnem poglavju napisati abecedni seznam uporabljenih virov. Navajanje virov je natančno določeno z mednarodnimi standardi, ki so različnih vrst. Ti se med seboj razlikujejo po vrstnem redu elementov in ločil, ki jih uporabljamo med navajanjem.Ta pravila sledijo Mednarodnemu standardu ISO 690 (za monografske publikacije) in Mednarodnemu standardu ISO 690-2 (za elektronske in netiskane vire).

CITIRANJE

Pri pisanju seminarskih in raziskovalnih nalog ter referatih, uporabljate različne informacijske vire, iz njih dobesedno prepisujete ali pa vam služijo zgolj kot okvirna podlaga za pisanje. Pri tem je nadvse pomembno, da natančno označite, od kod povzemate besedilo – CITIRATE – saj gre v nasprotnem primeru za t. i. intelektualno krajo.

Dostopnost