Šolska skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Izmed predstavnikov na prvi seji na tajnih volitvah izvolijo predsednika in namestnika šolske skupnosti. Mandat vseh voljenih članov traja eno leto.

 
 
 
 
 
 
Dostopnost