(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Pisave prestolnice kulture je bil naslov letošnjega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, s katerim se je preverjala zmožnost branja in zmožnost pisanja spisa po prebranem književnem besedilu. 8. decembra je potekalo šolsko tekmovanje, na katerem je sodelovalo 52 učencev.

Drugo- in tretješolci so ustvarili časopis po prebranem Mačku Muriju Kajetana Koviča. Bronasto Cankarjevo priznanje so osvojili: Martina Jelen Smolko, Aneja Šoštarič, Alen Kozar in Teo Wajs.

Četrto in petošolci so pisali spis z naslovom Moč dobrega srca na preizkušnji po prebranih Mislicah Ferija Lainščka. Bronasto priznanje so osvojili: Martina Koren, Maja Žnidarič, Ana Rebernak, Iris Benkovič, Lara Sampl.

Svetle in temne podobe, kakor jih vidi otroško oko je bilo pustvarjanje po Vorančevih Solzicah za učence 6. in 7. razreda. Bronasto Cankarjevo priznanje so osvojili Nika Crnkovič, Ema Dubrovski in Nika Plohl.

Kako je mogoče ali Poskus hvalospeva življenju je bil naslov razlagalnega spisa osmo- in devetošolcev po knjigi Oči, Andreja Makuca. Bronasto priznanje so osvojili: Anja Sampl, Ines Fridau Tivadar, Patricija Štainer, Aleksandra Grah, Melisa Benkovič, Dora Plohl.

Iskreno čestitam vsem tekmovalcem in njihovim mentoricam Tatjani Perša, Slavici Kovačič, Heleni Hedžet, Nini Godec Meško in Alenki Kozar.

Živana Safran, predsednica šolskega tekmovanja

Dostopnost