(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

logo-eko sola-100x100V EKO šoli si bomo prizadevali v šolskem letu 2013/2014 za doseganje naslednjih ciljev:

  1. Večja ekološka osveščenost vseh na šoli.
  2. Učinkovita raba naravnih virov (voda, energija, odpadki).
  3. Uporaba naravnih materialov in odpadne embalaže pri izdelovanju različnih izdelkov.
  4. Ločeno zbiranje odpadkov in ozaveščanje učencev in staršev o ločenem zbiranju odpadkov, zbiranje odpadnih baterij, tonerjev in starega papirja.
  5. Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.
  6. Sodelovanje pri preprečevanju in odpravi revščine.
  7. Skrb za urejenost šolske okolice, učilnic in drugih šolskih prostorov.
  8. Skrb za zdravo prehrano in čisto pitno vodo.
  9. Sodelovanje s starši, lokalno skupnostjo, različnimi društvi, PEC, podjetjema Saubermacher Slovenija in Bitea, mediji in drugimi zunanjimi sodelavci.

Drugi projekti

 

Dostopnost