(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Za učence 6. in 9. razreda se prvi teden pouka po prvomajskih počitnicah pričenja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ).

V torek, 6. maja 2014 bodo učenci pisali preizkus znanja iz matematike, v četrtek, 8. maja 2014 iz slovenščine. Novost  letošnjih nacionalnih preizkusov znanja je, da so vsi učenci 6. razreda prvič vključeni v nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov, do sedaj je bilo prostovoljno.

V ponedeljek, 12. maja 2014 sledi še nacionalno preverjanje znanja iz angleščine. Zaradi posebnih zahtev pri izvedbi NPZ je ob dnevih, ko poteka NPZ, nekoliko prilagojen pouk.

Uenci bodo seznanjeni  z dosežki na NPZ  2. 6. 2014 (9.r.) in 9. 6. 2014 (6. r.).

Želimo jim uspešno reševanje preizkusov znanja.

mag. Anastazija Avsec, ravnateljica

Dostopnost