(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V sredo, 16. 3. 2016 so devetošolci, ki so se odločili, da bodo svoje znanje nemščine preverili z opravljanjem javnoveljavnega izpita DSD I., uspešno zaključili  ustni del izpita. Vsi učenci, ki so pristopili k izpitu, so bili zelo zadovoljni,  saj so zelo uspešno opravili prvi del izpita.  V mesecu aprilu jih čaka še pisni del. Strokovni sodelavec dr. Reinhard Zühlke, ki je glavni ocenjevalec na ustnem izpitu, je bil z izkazanim znanjem nemščine naših učencev nadvse zadovoljen. Čestitamo učiteljici Mileni Titan, ki je učence pripravila na opravljanje izpita.

Naša šola je bila leta 2013 sprejeta v mrežo DSD partnerskih šol. V letošnjem šolskem letu smo prijavili drugo generacijo naših učencev na izpit. Izpiti so mednarodne veljave in se opravljajo na nivojih A2/B1 (1. nivo), ter B2/C1 (2. nivo). V osnovni šoli poteka opravljanje izpita na 1. nivoju.  Za izvedbo izpita so odgovorne posamezne šole. Izvajanje programa spremlja strokovni svetovalec dr. Reinhard Zühlke za DSD za Slovenijo.

logo-nemska jezikovna diloma138x100

Nemška jezikovna diploma

(Deutsches Sprachdiplom – DSD) Stalne konference za izobraževanje in kulturo nemških zveznih dežel (Kultusministerkonferenz)

 mag. Anastazija Avsec, ravnateljica

Dostopnost