(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V okviru projekta UNESCO so vsi učenci na šoli v petek, 18.11.2016, izvedli dan dejavnosti z naslovom Sijem od zdravja. Namen tega dne je bil, da se čim bolje približamo ciljem, ki jih zastavlja UNESCO in jih tudi aktivno živimo.

Jutro smo pričeli s slovenskim tradicionalnim zajtrkom in soudeležbo pri vseslovenskem zborovskem petju čebelarske himne. Med za zajtrk so prispevali čebelarji Andrej Zemljič, Elemir Škrlec, Franc Čuk, Metka in Roman Bogdan, Silva in Igor Küplen ter Emil Horvat, mleko pa je prispevala kmetija Antonič iz Okoslavcev.

Mlajši učenci so se nato odpravili na pohod do kmetije Vrzel v Turjancih in si ogledali hlev krav molznic ter podrobneje spoznali poklic kmeta. Seznanili so se tudi z domačo pridelavo sira in mlečnih izdelkov.

Starejši učenci v šoli spoznavali čebelarstvo. Obiskala sta nas člana Čebelarskega društva Radenci, gospoda Zlatko Sever in Danijel Tkalčič. Ustvarjali so v različnih delavnicah, katerih cilj je bil čim bolj konkretno delo in uporaba raznolikih materialov. Učenci so pripravljali različne jedi in napitke, sejali žito, izdelovali izdelke iz različnih materialov, čistili in urejali šolsko okolico in se za svoje zdravje tudi veliko gibali.

Vsi učenci šole so se združili v delavnici poslikave panjskih končnic. Iz njih bomo oblikovali šolski čebelnjak, ki nas bo simbolično združeval in spominjal na marljivo delo čebelic. Šolski zbor je zapel UNESCO himno, nato so vsi učenci in strokovni delavci prisostvovali zasaditvi dveh novih dreves ob šolskem igrišču. Skupaj z gozdarjem Zdenkom Bukovcem in gozdarko Simono Fotivec smo posadili brezo in lipovec, ob tem smo spoznali tudi poklic gozdarja.

Nina Budja Zalokar, Angela Stajnko, Marija Andrejč, Tatjana Perša

Sijem od zdravja

Sijem od zdravja

Dostopnost