Varna vožnja z avtobusom

V petek, 6. oktobra 2017, sta učence prvega triletja obiskali predstavnici podjetja AP Murska Sobota. Izvedli sta zanimivo učno uro s predstavitvijo varne vožnje z avtobusom. Učenci so najprej usvojili pravila čakanja na avtobusni postaji, vstopanja in izstopanja ter pravila obnašanja med vožnjo z avtobusom. Naučili so se, kako z upoštevanjem pravil sami poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Pridobljena znanja so praktično uporabili med vožnjo z avtobusom v Radence in nazaj.

Tatjana Perša

Pravilno vstopanje na avtobus
Pravilno vstopanje na avtobus
 
 
 
 
 
 
Dostopnost