(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Daša, Lana, Žana, Gašper, Saša, Ronja in Janette so s svojimi izdelki sodelovali na natečaju Spominska obeležja pripovedujejo, ki sta ga organizirala Zveza vojnih veteranov Slovenije Murska Sobota in Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje.

Za nagrado so se v sredo, 25. 4. 2018, z drugimi sodelujočimi, udeležili strokovne ekskurzije v Park vojaške zgodovine v Pivki.

Na poti proti Pivki smo se ustavili še v parku Policijske akademije v Tacnu, kjer smo si ogledali Muzej slovenske policije in v Ljubljani, kjer smo si ogledali predsedniško palačo.

V Muzeju slovenske policije smo si ogledali gradivo o kriminaliteti v Sloveniji, slovenski kriminalistiki, izvajanju kazenskih sankcij in razvoju organov za notranje zadeve (ONZ). Poseben prostor je namenjen tudi sodelovanju policije pri osamosvajanju države oziroma njeni vlogi v desetdnevni vojni za Slovenijo. V predsedniški palači pa so nam predstavili prostore, v katerih predsednik Republike Slovenije sprejema pomembne goste.

Po kosilu smo doživeli še vrhunec ekskurzije, ogledali smo si Park vojaške zgodovine v Pivki. Gre za muzej, ki se ukvarja z ohranjanjem in predstavljanjem vojaško-zgodovinske dediščine s poudarkom na vojaški tehniki. Park se nahaja v kompleksu nekdanje italijanske in kasneje jugoslovanske vojašnice ter vključuje bližnjo utrdbo Alpskega zidu, do katere vodi tematska učna pot. Ogledali smo si vozila in orožje, ki je bilo uporabljeno med vojaškimi spopadi. Najzanimivejši je bil vpogled v notranjost vojaške podmornice.

Za prijeten, zanimiv in tudi poučen dan se zahvaljujemo ZVVS Murska Sobota, PVD Sever za Pomurje in mentorici mag. Bernardi Roudi, ki je učence spodbudila k sodelovanju na natečaj.

Nenad Dolgov

Dostopnost