(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Kaj je evropski dan jezikov (EDJ)?
To je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov.
Na pobudo Sveta Evrope ga praznujemo od leta 2001 dalje, in sicer vsako leto 26. septembra.
V tem šolskem letu smo ta dan obeležili pri uri angleščine v 7. razredu. Učenci so si v računalniški učilnici ogledali in poslušali spletni slovar z zvočnimi povezavami do osnovnega besedišča v sedmih evropskih jezikih, poleg učencem znanih slovenščine, angleščine in nemščine so se učenci z zanimanjem lotili poslušanja in učenja poljubnih izrazov v španščini, francoščini, švedščini in turščini. Spletni slovar, ki smo ga uporabili, je pred leti nastal na naši šoli v sodelovanju s partnerskimi šolami, s katerimi smo bili povezani v skupen evropski projekt.
Z učenci smo na koncu ure posneli, kar so se uspeli naučiti. Vabim vas k poslušanju posnetka in ugotavljanju, kaj sporočajo v različnih jezikih.

Povezava na SLOVAR/DICTIONARY.

Vesna Ketiš

Dostopnost