(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se lotili že tradicionalnega projekta na OŠ Kapela -znotraj UNESCO asp mreže – ŽIVIMO SKUPAJ. Letos je potekal bistveno drugače kot prejšnja leta, saj nam je tako kot vsem drugim – zagodel KORONA virus.

Z nami je tako  – samo na daljavo  – sodelovalo kar 14 srednjih in osnovnih šol, vrtcev in zavodov. Poslali so nam svoje prispevke, ki so jih oblikovali v skladu s cilji našega projekta. Poudarek je bil tudi letos na praktičnem delu in uporabi trajnostnih materialov, v povezavi z lokalno tradicijo in upoštevanjem človekove različnosti.

Na naši šoli smo najprej načrtovali izvedbo delavnic v povezavi s projektom POGUM. V njih bi izdelali različne dekorativne izdelke in spoznavali lokalno tradicijo. Izdelke bi nato poskušali ponuditi staršem v obliki bazarja, pridobljena sredstva, pa bi namenili šolskemu skladu.

Zagodel je KORONA virus in dejavnosti smo spremenili v delo na daljavo. Učitelji smo oblikovali skupni zbirnik dejavnosti za vse razrede, z različnimi navodili za izdelavo zanimivih izdelkov, v povezavi z lokalnimi tradicionalnimi praznovanji. Učenci celotne šole so se odzvali in poslali fotografije svojega neposrednega dela in nastalih izdelkov, ki so jih oblikovali z namenom posredovanja le teh svojim domačim. Nastali so čudoviti izdelki, ki si jih lahko ogledate v galeriji slik na spletni strani OŠ Kapela.

Vsem se ob tej priliki zahvaljujemo za sodelovanje in aktivno izpolnjevanje UNESCO asp ciljev, ki temeljijo na Delorsovih stebrih.

Želimo zdravja za prihodnja sodelovanja.

Koordinatorica projekta Živimo skupaj

Nina Budja Zalokar

Povezave na fotografije ustvarjanja učencev:

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

 

 

 

 

 

Dostopnost