(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Petošolec Nace Šoštarič je bil v času izobraževanja na daljavo še posebej ustvarjalen.

Objavljamo nekaj njegovih posnetkov:

Dostopnost