(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V tednu otroka z osrednjo temo Odgovor je pogovor, ki je potekal od 5. 10. 2020 do 11.10. 2020, so si učenci Osnovne šole Kapela ogledali film slovenskih ustvarjalcev Gajin svet. Zaradi COVID okoliščin so se učilnice spremenile v kinodvorane, učenci 3. razreda so si izdelali vstopnice in se odpravili na ogled filma. Film si je ogledalo 130 prisotnih učencev, tudi učenci 6. in 8. razreda v CŠOD Vojsko.

Učenci so film spremljali z velikim zanimanjem. Osmošolcem je vsebina predstavljala izhodišče za pogovor o problematiki, ki jo film zajema. Vsebino so povezali tudi s temo tedna otroka »Odgovor je pogovor«.

Vsak je film doživel skozi svoje izkušnje in predstave sveta. V nadaljevanju le nekaj strnjenih zapisov:

Učenci 7. razreda so povedali, da jim je bil film zelo všeč. Nekateri so ga gledali že večkrat. Zdel se jim je poučen. Izpostavili so pozitiven odnos med sestrama, Gajo in Teo. Gajo je skrbelo za sestro in želela ji je pomagati.

Učenka 5. razreda je zapisala: Gajin svet je bil zelo zabaven, spoznala sem, da je spletkarjenje lahko zelo nevarno in ne smemo objavljati vseh podatkov o sebi

Ogled filma je v 4. razredu potekal v naelektrenem vzdušju. Učenci so se lahko poistovetili z liki iz filma. Tematika kot naročena za četrtošolce. Pogovora po koncu filma (in že vmes) kar niso mogli dokončati, toliko je bilo vprašanj. Skratka: zadetek v polno. Tudi s tem, da gre za pristen slovenski film.

Učenci tretjega razreda so doživeli poseben dan – v kinu – v učilnici. Naredili so si vstopnice, jih razstavili v učilnici. Z zanimanjem so si ogledali film, po ogledu so se pogovarjali, povedali so svoja občutja ob gledanju – posamezniki so potrebovali dodatna pojasnila in razlago. Po ogledu so narisali plakat – ilustracijo filma.

V drugem razredu so si film Gajin svet ogledali v “kino učilnici”. Po ogledu je sledil razgovor o filmu. Po odzivih učencev je učiteljica sklepala, da jim je bil zelo všeč in da so večinoma prepoznali teme, ki so se v filmu prepletale.

Prvošolcem je bil ogled filma všeč. Razvijali so zmožnost predstavljanja, vživljanja in poistovetenja z junakoma Gajo in Maticem. Prepoznali so “dobre” in “slabe” filmske junake in svoje mnenje utemeljevali. Risali so ilustracije o dogodku iz filma, ki se jim je najbolj vtisnil v spomin. Med predvajanjem filma so naredili nekaj kratkih pavz, ker je učiteljica opazila, da so učenci potrebovali razlago o določenih dogodkih, da so lahko zgodbi nemoteno sledili naprej. Aktualizirali so probleme, ki so se dotaknili učencev in so se želeli o njih tudi pogovarjati.

Zapise so prispevale: Nina Budja Zalokar, Tina Klemenčič, Slavica Kovačič, Alenka Kozar, Lucija Kret, Karina Miklaužič, Tatjana Perša.

Dostopnost