(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s sklepom ministrice z dne 1. julija 2021 so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2021/2022.

Ti predmeti so: geografija, kemija, tehnika in tehnologija ter tuji jezik. 

Devetošolci v Osnovni šoli Kapela bodo nacionalno preverjanje znanja poleg slovenščine in matematike opravljali še iz GEOGRAFIJE.

Na spodnji povezavi je objavljena publikacija Informacije za učence in starše o nacionalnem preverjanju znanja. Vabljeni k pregledu.

Publikacija Informacije za učence in starše o nacionalnem preverjanju znanja

Dostopnost