(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V 7. razredu smo pri pouku slovenščine obravnavali domovinsko tematiko v slovenski književnosti in učenci so ob umetnostnih delih razvijali zavest o sebi, jeziku, narodu in državi. V okviru domoljubnega sklopa Slovenskega naroda sin smo podrobneje spoznali tudi pripovedko Frana Levstika, Martin Krpan.

Učenci so tega slovenskega junaka že dobro poznali, zato so bile učne ure še posebej zanimive in ustvarjalne. Najprej smo se ob usmerjenem branju pogovarjali o posameznih motivih in sporočilu zgodbe. Učenci so spoznali, da pripovedka o pogumnem Krpanu, ki je rešil Dunaj, krepi narodno zavest Slovencev.

Ob učnem pogovoru in uporabi CORT-metod so prepoznavali motive za ravnanje književnih oseb, predstavljali značaj in se opredelili do njihovega ravnanja.

V nadaljevanju so ustvarjali domišljijske predstavitve književnih prostorov, pisali  dramske dialoge, uprizarjali krajša besedila, snemali prizore, ustvarjali rap Martin Krpan – junak pa tak, oblikovali računalniške animacije …

Ob skupinskem delu so sedmošolci razvijali podjetnostne kompetence, kot so načrtovanje dela, vrednotenje zamisli, vključevanje različnih virov, ustvarjalnost, sodelovanje, prav tako pa so razvijali tudi veščino uporabe digitalne tehnologije.

Pri načrtovanju dela, predstavitvi idej, prevzemanju nalog in predstavitvi svojih izdelkov so učenci razvijali tudi socialno-čustvene veščine.

Nastali so zanimivi poustvarjalni izdelki, ki vam jih predstavljamo v videu. Vabimo vas k ogledu.

Alenka Kozar

Dostopnost