(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Na mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi, je UNESCO 5. oktober razglasil za svetovni dan učiteljev. Na ta dan obeležujemo dogodek, ko so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela v Parizu leta 1966, sprejeta Priporočila o položaju učiteljev. Ta veljajo še danes in določajo pravice in dolžnosti učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti, glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. 

V spomin na svetovni dan učiteljev so člani šolske skupnosti za vse učitelje in zaposlene na šoli pripravili kratek, vendar pester kulturni program in jim poklonili majhno pozornost, ki so jo izdelali sami.

Pripravila: Tjaša Rantaša

Dostopnost