(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

UNESCO projekt Živimo skupaj

Živimo skupaj 2023/24 bo projekt, usmerjen v raznolike praktične delavnice, povezane s spoznavanjem lokalnega okolja in upoštevanjem raznolikih medsebojnih sodelovanj. Omogočeno bo sodelovanje na delavnicah v živo – na OŠ Kapela, kot tudi izvajanje delavnic na daljavo z upoštevanjem v naprej podanih smernic.

Ime projekta – Živimo skupaj  – poudarja pomen povezovanja in sprejemanja sebe in drugih skozi medsebojno spoznavanje in skupno delo. Poudarek bo na praktičnemu delu in uresničevanju Delorsovih stebrov, predvsem stebrov – učiti se, da bi znali delati in učiti se, da bi živeli skupaj. Cilj projekta predstavlja aktivna, angažirana vključenost posameznika v delavnice, kjer predvsem praktično spoznava interesno področje, ki ga zanima in je hkrati povezano z lokalnim okoljem in njegovo tradicijo. Skozi projekt želimo ponuditi spoznavanje kulturnih, naravnih in geografskih značilnosti domačega kraja, Slovenije, domačih obrti in običajev. Ohraniti želimo pristnost in sožitje med generacijami, ter učenje od starejših. Spodbuditi želimo k recikliranju in ponovni rabi surovin in materialov, ter k naravni samooskrbi. Razvijamo predvsem samostojnost, spoznavanje sebe in razvijanje raznolikih interesov.

Projekt bomo zaokrožili z obeležbo Svetovnega dneva voda, 22. 3. 2024, ki sovpada z datumom zaključka projekta.
V projekt želimo pritegniti raznolike udeležence iz domačega in širšega okolja, ki bi s svojim sodelovanjem širili obzorja drug drugemu. 

Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Dostopnost