(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V petek, 29. 3. 2024, smo na Osnovni šoli Kapela izvedli naš že tradicionalni UNESCO projekt Živimo skupaj.

Nacionalni UNESCO projekt Živimo skupaj temelji na medsebojnem in medgeneracijskem povezovanju s ciljem spoznavanja sebe in drugih v medsebojnem učenju. Preko pripravljenih delavnic za učence smo poudarek dajali praktičnemu delu in uresničevanju Delorsovih stebrov, predvsem stebrov – učiti se, da bi znali delati in učiti se, da bi živeli skupaj. Dejavnosti so temeljile na spoštovanju trajnostnega in globalnega načina življenja. Spoznavali smo lokalno tradicijo in jo povezovali z interesi učencev. Skozi delavnice smo gradili na medgeneracijskem prenosu znanja s poudarkom na medsebojni solidarnosti.

Za učence je bilo pripravljenih 15 različnih delavnic, v katere so bili po lasnih interesih razporejeni po triadah. Delavnice so pripravili naši učitelji in zunanji izvajalci. K sodelovanju pri izvajanju delavnic smo povabili dijake in mentorje Srednje strojne šole Maribor, Srednje turistične in gostinske šole Radenci, Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, ki so preko praktičnih delavnic predstavili poklic, ki ga bodo pridobili po uspešno končanem šolanju.

Učenci prve in druge triade so z gozdarko spoznavali življenje v gozdu, z varovanci doma starejših Senecura spoznavali igrače naših dedkov in babic, se učili folklornih plesov, izvajali otroško jogo in skozi delavnice krepili dobre medsebojne odnose z zaposlenimi Centra za krepitev zdravja Gornja Radgona. S šivanjem so krepili tudi ročne spretnosti in se z robotki učili prvin programiranja.

Živimo skupaj vsako leto obeležujemo ob svetovnem dnevu voda, ki je 22. marca, zato so bile delavnice namenjene tudi raziskovanju vode in izvajanju poskusov z vodo.

V delavnicah so z nami v živo sodelovale tudi zunanje šole, ki so se prijavile na naš projekt (OŠ Odranci, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Fokovci, DOŠ 1 Lendava, OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici, OŠ Turnišče).

Učenke šolskega radia so mentorjem zunanjih šol predstavile Osnovno šolo Kapela ter naravno in kulturno dediščino našega kraja. Nekatere šole, vrtci in zavodi pa so sodelovali na daljavo z izvajanjem različnih aktivnosti na svojih matičnih šolah.

Projekt Živimo skupaj smo predstavili tudi v podkastu Krpanke radia Murski Val. Posnetek lahko slišite na naslednji povezavi: https://www.murskival.si/podkasti/krpanke/

Dostopnost