(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Učbeniški sklad

odškodnina navodila in nasveti pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada  Seznam vseh šolskih potrebščin 2024/2025 BAGS & MORE (izberite razred) DZS (v zelenem okvirju izpolnite zahtevano; Osnovna šola Kapela in nato izberite razred) 4....

Šolski sklad

je bil ustanovljen z namenom, da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (135. člen ZOFVI). Šolski sklad sredstva...

Zaposleni šolsko leto 2023/2024

V. D. RAVNATELJICE mag. Andreja Strmšek, andreja.strmsek@os-kapela.si STROKOVNI  DELAVCI UČITELJI  RAZREDNIKI 1. a: Tatjana Perša Habuš, tatjana.persa@guest.arnes.si2. a: Tina Klemenčič, tina.klemencic@os-kapela.si3. a: Helena Hedžet,...
Osnovni podatki

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA KAPELA Kapelski Vrh 95 9252 Radenci v. d. ravnateljice mag. Andreja STRMŠEK andreja.strmsek@os-kapela.si o-kapela.ms@guest.arnes.si 02/566-90-61 051/ 60 69 60 poslovna sekretarka Liljana LORENČIČ ŠLEBINGER tajnistvo-osmskap@guest.arnes.si ali...

Organi v Osnovni šoli Kapela

  USTANOVITELJ Osnovne šole Kapela je Občina Radenci. RAVNATELJICA Vršilka dolžnosti ravnateljice je mag. Andreja STRMŠEK, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. SVET ŠOLE Svet Osnovne šole Kapela sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja...
Dostopnost