Svet staršev

je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Zapisnik 1. seje sveta starsev 2016

Zapisnik_2_seje_sveta_starsev_2016

Zapisnik 3. seje sveta starsev 2017

Zapisnik 4. seje sveta staršev 2017