Seznam javnih naročil 2017

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2017, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 € brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz. 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).

Seznam se objavlja skladno z 2. odstavkom 21.člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).

Zap. Št. Podrocje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost brez DDV Izbran ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 Splošno področje storitve gradbeno obrtniška dela                13.520,00 MASIV d.o.o., Spodnja Ščavnica 78a, 9250 Gornja Radgona
2 Splošno področje storitve dobava in vgradnja talnih oblog                11.121,00 MASIV d.o.o., Spodnja Ščavnica 78a, 9250 Gornja Radgona