(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2019, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 € brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz. 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).

Seznam se objavlja skladno z 2. odstavkom 21.člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).

Zap. Št. Podrocje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost brez DDV Izbran ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 Splošno področje blago kurilno olje 10.915,84 Petrol

Dostopnost