Seznam javnih naročil 2019

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2019, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 € brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz. 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).

Seznam se objavlja skladno z 2. odstavkom 21.člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).

Zap. Št. Podrocje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost brez DDV Izbran ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 Splošno področje storitve gradbeno obrtniška dela                21.221,00 Milan Pintarič, s.p.
2 Splošno področje blago kurilno olje                13.182,00 Almir d.o.o.
3 Splošno področje blago kurilno olje 4.702,00 Petrol

 
 
 
 
 
 
Dostopnost