Dan: 1. marca, 2018

  • Seznam javnih naročil 2019

    Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2019, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 € brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz. 1. odstavka 21. člena Zakona […]

    Več →