Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

7. razred 8. razred 9. razred

Likovno snovanje I

Nemščina I

Sodobna priprava hrane

Likovno snovanje II

Nemščina II

Izbrani šport – odbojka

Sodobna priprava hrane

Likovno snovanje III

Nemščina III

Šport za sprostitev

Sodobna priprava hrane

Neobvezni izbirni predmeti

1. razred: angleščina

4. do 6. razred: nemščina

Ponudba izbirnih predmetov v šolskem letu 2016/2017

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

Ponudba izbirnih predmetov v šolskem letu 2015/2016

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED