Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

7. razred 8. razred 9. razred
Likovno snovanje I Likovno snovanje II Likovno snovanje III
Nemščina I Nemščina II Nemščina III
Šport za sprostitev
 Sonce, Luna, Zemlja  Turistična vzgoja

Neobvezni izbirni predmeti

1. razred: angleščina

4. do 6. razred: nemščina