(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Obvezni izbirni predmeti 2023/2024

7. razred 8. razred 9. razred
Nemščina I Nemščina II Nemščina III
Obdelava gradiv – les Obdelava gradiv – les Likovno snovanje III
Sodobna priprava hrane Sodobna priprava hrane Obdelava gradiv – les
Šahovske osnove Šahovske osnove Sodobna priprava hrane
  Šport za sprostitev Šahovske osnove
    Šport za zdravje

Neobvezni izbirni predmeti

1. razred: angleščina

4. do 6. razred: nemščina

Dostopnost