Šolska skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Izmed predstavnikov na prvi seji na tajnih volitvah izvolijo predsednika in namestnika šolske skupnosti. Mandat vseh voljenih članov traja eno leto.

Šolsko skupnost vodi mentorica Tjaša Rantaša.

 

 
 
 
 
 
 
Dostopnost