Predstavitev šole

 • Seznam javnih naročil 2020

  Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2019, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 € brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz. 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15). Seznam se […]

  Več →
   
 • Kje smo

  Kje smo

  Osnovna šola Kapela Kapelski Vrh 95 9252 Radenci   46°37’08.3″N (severne geografske širine) 16°02’10.7″E (vzhodne geografske dolžine) Google karta

  Več →
   
 • Dokumenti in obrazci

  Publikacija OŠ Kapela – 2021/2022Download protokol_os_kapela_vracanje_22_2_2021_objava_spletna_stranDownload protokol_os_kapela_vracanje_26_01_2021_objava_spletna_stranDownload Katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja   Zbirka šolskih dokumentov Publikacija OŠ Kapela 2021/2022 Vzgojni_načrt_OŠ_Kapela Pravila šolskega reda Hišni red Osnovne šole Kapela Pravila Osnovne šole Kapela o prilagajanju šolskih obveznosti […]

  Več →
   
 • Šolski okoliš in šolski avtobusni prevozi

  Hrastje Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kocjan, Kobilščak, Melanjski Vrh, Murščak, Murski Vrh, Okoslavci, Paričjak, Rački Vrh, Radenski Vrh, Spodnji Kocjan, Zgornji Kocjan, Turjanski Vrh, Žrnova. ŠOLSKI AVTOBUSNI PREVOZI – 2021/2021 Vozni_red_PRIVOZ_2021_2022 – dva avtobusa Vozni_red_RAZVOZI_2021_2022 – trije […]

  Več →
   
 • Šolski sklad

  je bil ustanovljen z namenom, da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (135. člen ZOFVI). Šolski sklad sredstva pridobiva: s prostovoljnimi […]

  Več →
   
 • Zaposleni šolsko leto 2021/2022

  RAVNATELJICA mag. Andreja Strmšek, andreja.strmsek@os-kapela.si STROKOVNI  DELAVCI UČITELJI  RAZREDNIKI 1. a: Helena Hedžet, helenusah@gmail.com 2. a: Tatjana Perša, tatjana.persa@guest.arnes.si 3. a: Lucija Kret, korosica.lucija@gmail.com 3. a: Slavica Kovačič, slavica.kovacic@guest.arnes.si 4. a: Tina Klemenčič, tina.klemencic4@gmail.com 5. a: Nina Budja Zalokar, nina.budja@gmail.com […]

  Več →
   
 • Osnovni podatki

  Osnovni podatki

  OSNOVNA ŠOLA KAPELA Kapelski Vrh 95 9252 Radenci Ravnateljica mag. Andreja STRMŠEK andreja.strmsek@os-kapela.si o-kapela.ms@guest.arnes.si 02/566-90-61 051/ 60 69 60 Tajnica Liljana LORENČIČ ŠLEBINGER tajnistvo-osmskap@guest.arnes.si ali tajnistvo@os-kapela.si 02/566-90-60 Računovodkinja Jožica LAZAR 02/566-90-63 Svetovalna delavka Teja TUŠAK 02/566-90-62 Kuhinja Mateja ZAMUDA Tina […]

  Več →
   
 • Organi upravljanja

  RAVNATELJICA Ravnateljica je mag. Andreja STRMŠEK, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. USTANOVITELJ Osnovne šole Kapela je Občina Radenci. SVET ŠOLE Svet Osnovne šole Kapela sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja trije predstavniki staršev pet predstavnikov zaposlenih Zapisniki […]

  Več →
   
 
 
Dostopnost