Predstavitev šole

 • Seznam javnih naročil 2020

  Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2019, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 € brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz. 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15). Seznam se […]

  Več →
   
 • Kje smo

  Kje smo

  Osnovna šola Kapela Kapelski Vrh 95 9252 Radenci   46°37’08.3″N (severne geografske širine) 16°02’10.7″E (vzhodne geografske dolžine) Google karta

  Več →
   
 • Dokumenti in obrazci

  Publikacija Osnovne šole Kapela za leto 2020/2021Download Katalog_IJZ_Kapela_2020_oktDownload protokol_os_kapela_vracanje_22_2_2021_objava_spletna_stranDownload protokol_os_kapela_vracanje_26_01_2021_objava_spletna_stranDownload   Katalog informacij javnega značaja Zbirka šolskih dokumentov Publikacija Osnovne šole Kapela za leto 2020/2021 Vzgojni_nacrt_OS_Kapela Pravila šolskega reda Hišni red Osnovne šole Kapela Pravila Osnovne šole Kapela o prilagajanju […]

  Več →
   
 • Šolski okoliš in šolski avtobusni prevozi

  Hrastje Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kocjan, Kobilščak, Melanjski Vrh, Murščak, Murski Vrh, Okoslavci, Paričjak, Rački Vrh, Radenski Vrh, Spodnji Kocjan, Zgornji Kocjan, Turjanski Vrh, Žrnova. ŠOLSKI AVTOBUSNI PREVOZI – 2020/2021 Vozni_red_PRIVOZ_2020_2021 – dva avtobusa Vozni_red_RAZVOZI_2020_2021 – trije […]

  Več →
   
 • Učbeniški sklad

  seznam vseh učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 2021/2022 odškodnina navodila in nasveti pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada Povezave do spletne ponudbe knjigarn, ki so navedene po abecednem redu: DRUŽINA d.o.o.PE Kleklova knjigarna, Gregorčičeva ulica 4, 9000 Murska Sobotatel.: […]

  Več →
   
 • Šolski sklad

  je bil ustanovljen z namenom, da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (135. člen ZOFVI). Šolski sklad sredstva pridobiva: s prostovoljnimi […]

  Več →
   
 • Zaposleni šolsko leto 2020/2021

  RAVNATELJICA mag. Andreja Strmšek, andreja.strmsek@os-kapela.si STROKOVNI  DELAVCI UČITELJI  RAZREDNIKI 1. a: Tatjana Perša, tatjana.persa@guest.arnes.si 2. a: Lucija Kret, korosica.lucija@gmail.com 3. a: Slavica Kovačič, slavica.kovacic@guest.arnes.si 4. a: Tina Klemenčič, tina.klemencic4@gmail.com 5. a: Nina Budja Zalokar, nina.budja@gmail.com 6. a: Angela Stajnko, angela.stajnko@guest.arnes.si […]

  Več →
   
 • Osnovni podatki

  Osnovni podatki

  OSNOVNA ŠOLA KAPELA Kapelski Vrh 95 9252 Radenci Ravnateljica mag. Andreja STRMŠEK andreja.strmsek@os-kapela.si o-kapela.ms@guest.arnes.si 02/566-90-61 051/ 60 69 60 Tajnica Liljana LORENČIČ ŠLEBINGER tajnistvo-osmskap@guest.arnes.si ali tajnistvo@os-kapela.si 02/566-90-60 Računovodkinja Jožica LAZAR 02/566-90-63 Svetovalna delavka Teja TUŠAK 02/566-90-62 Kuhinja Mateja ZAMUDA Matjaž […]

  Več →
   
 • Organi upravljanja

  RAVNATELJICA Ravnateljica je mag. Andreja STRMŠEK, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. USTANOVITELJ Osnovne šole Kapela je Občina Radenci. SVET ŠOLE Svet Osnovne šole Kapela sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja trije predstavniki staršev pet predstavnikov zaposlenih Zapisniki […]

  Več →
   
 
 
Dostopnost