(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Seznam javnih naročil 2020

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2019, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 10.000 € brez DDV in nižja od mejnih vrednosti iz. 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15). Seznam se objavlja skladno z 2. odstavkom...

Kje smo

Osnovna šola Kapela Kapelski Vrh 95 9252 Radenci   46°37’08.3″N (severne geografske širine) 16°02’10.7″E (vzhodne geografske dolžine) Google karta

Dokumenti in obrazci

Katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja   Zbirka šolskih dokumentov Publikacija Osnovne šole Kapela za leto 2023/2024 Letni delovni načrt Osnovne šole Kapela 2023/2024 Vzgojni_načrt_OŠ_Kapela Pravila šolskega reda Hišni red Osnovne...

Šolski okoliš in šolski avtobusni prevozi

Hrastje Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kocjan, Kobilščak, Melanjski Vrh, Murščak, Murski Vrh, Okoslavci, Paričjak, Rački Vrh, Radenski Vrh, Spodnji Kocjan, Zgornji Kocjan, Turjanski Vrh, Žrnova. ŠOLSKI AVTOBUSNI PREVOZI – 2023/2024...

Šolski sklad

je bil ustanovljen z namenom, da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (135. člen ZOFVI). Šolski sklad sredstva...

Zaposleni šolsko leto 2023/2024

V. D. RAVNATELJICE mag. Andreja Strmšek, andreja.strmsek@os-kapela.si STROKOVNI  DELAVCI UČITELJI  RAZREDNIKI 1. a: Tatjana Perša Habuš, tatjana.persa@guest.arnes.si2. a: Tina Klemenčič, tina.klemencic@os-kapela.si3. a: Helena Hedžet,...
Dostopnost