Zaposleni šolsko leto 2018/2019

RAVNATELJICA

mag. Andreja Strmšek

STROKOVNI  DELAVCI

UČITELJI  RAZREDNIKI

1. a: Slavica Kovačič

2. a: Tina Klemenčič

3. a: Tatjana Perša

4. a: Nina Budja Zalokar

5. a: Helena Hedžet

6. a: Karina Miklavžič

7. a: Milena Titan

8. a: Vesna Ketiš

9. a: Alenka Kozar

UČITELJI  NERAZREDNIKI

 • Marija Andrejč
 • Sabina Brumen
 • Lucija Kret
 • Ida Petek
 • Igor Prša
 • mag. Bernarda Roudi
 • Angela Stajnko
 • Milena Titan
 • Mojca Tuš
 • Valerija Žnidarič Žitek (dopolnjuje iz OŠ Kajetana Koviča Radenci)
 • Jelka Žurman (dopolnjuje iz OŠ dr. A. Trstenjaka Negova)

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

 • svetovalna delavka Teja Tušak
 • specialna in rehabilitacijska pedagoginja Urška Legen /(nadomešča Jana Nusdorfer Recek)
 • pedagoginja Barbara Bertalanič Domiter (dopolnjuje iz OŠ Kajetana Koviča Radenci)
 • knjižničar Nenad Dolgov

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI

 • poslovna sekretarka Nuša Voršič
 • računovodkinja Jožica Lazar
 • hišnik in čistilec Samo Bajzek
 • kuharja Matjaž Korošec/nadomešča Marija Prajndl in Marija Marinič
 • gospodinjska pomočnica Blanka Lukovnjak
 • čistilki Zdenka Rautar in Mirica Vogrinec