Zaposleni šolsko leto 2017/2018

V.D. RAVNATELJICE

mag. Andreja Strmšek

STROKOVNI  DELAVCI

UČITELJI  RAZREDNIKI

 • 1. a: Tina Klemenčič
 • 2. a: Tatjana Perša
 • 3. a: Slavica Kovačič
 • 4. a: Helena Hedžet
 • 5. a: Lucija Kret
 • 6. a: Milena Titan
 • 7. a: Vesna Ketiš
 • 8. a: Alenka Kozar
 • 9. a:  mag. Bernarda Roudi

UČITELJI  NERAZREDNIKI

 • Marija Andrejč
 • Nina Budja Zalokar
 • Zdenka Marinič/nadomešča Sabina Brumen
 • Karina Matjašič
 • Simona Pajnhart (dopolnjuje iz  Srednje ekonomske šole)
 • Ida Petek
 • Igor Prša
 • Angela Stajnko
 • Milena Titan
 • Mojca Tuš
 • Valerija Žnidarič Žitek (dopolnjuje iz OŠ Kajetana Koviča Radenci)
 • Jelka Žurman (dopolnjuje iz OŠ dr. A. Trstenjaka Negova)

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

 • svetovalna delavka Jana Nusdorfer Recek
 • specialna in rehabilitacijska pedagoginja Urška Legen
 • pedagoginja Barbara Bertalanič Domiter (dopolnjuje iz OŠ Kajetana Koviča Radenci)
 • knjižničar Nenad Dolgov

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI

 • poslovna sekretarka Nuša Voršič
 • računovodkinja Jožica Lazar
 • hišnik in čistilec Samo Bajzek
 • kuharja Matjaž Korošec/nadomešča Marija Prajndl  in Marija Marinič
 • gospodinjska pomočnica Blanka Lukovnjak
 • čistilki Zdenka Rautar in Mirica Vogrinec