(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si
RAZRED  1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Število ur pouka

20/22 23 24 24/26 26/28 26/28 29.5 30 30

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

Angleški jezik

/

2*

2*

2

3

4

4

3

3

Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

Družba

/

/

/

2

3

/

/

/

/

Geografija

/  / / / /

1

2

1,5

2

Zgodovina

/

/

/

/

/

1

2

2

2

Domov. in držav. kultura in etika

/

/

/

/

/

/

1

1

/

Spoznavanje okolja

3

3

3

/

/

/

/

/

/

Fizika

/

/

/

/

/

/

/

2

2

Kemija

/

/

/

/

/

/

/

2

2

Biologija

/

/

/

/

/

/

/

1,5

2

Naravoslovje

/

/

/

/

/

2

3

/

/

Naravoslovje in tehnika

/

/

/

3

3

/

/

/

/

Tehnika in tehnologija

/

/

/

/

/

2

1

1

/

Gospodinjstvo

/

/

/

/

1

1,5

/

/

/

Šport

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Neobv.izb.predmet**

2

/

/

2

2

2

/

/

/

Predmet 1

/

/

/

/

/

/

2/1

2/1

2/1

Predmet 2

/

/

/

/

/

/

1

1

1

Predmet 3

/

/

/

/

/

/

1

1

1

Oddelčna skupnost

/

/

/

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Število tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

**  V 1. razredu izvajamo neobvezni izbirni predmet – angleščina (prvi tuji jezik) v 1. razredu. Nadaljujemo z uvajanjem neobveznih izbirnih predmetov, z nemščino od 4. do 6. razreda.  Tako obvezni, kot neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo.

Namesto pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko učenci uveljavljajo glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Obiskovanje le-te se dokazuje s potrdilom o vpisu.

Pred_14_OS_4_12

Dostopnost