Organi upravljanja

RAVNATELJICA

Ravnateljica je mag. Andreja STRMŠEK, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.

USTANOVITELJ

Osnovne šole Kapela je Občina Radenci.

SVET ŠOLE

Svet Osnovne šole Kapela sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki ustanovitelja
  • trije predstavniki staršev
  • pet predstavnikov zaposlenih

Zapisniki sveta šole

 

SVET STARŠEV

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Več o svetu staršev …

 
 
 
 
 
 
Dostopnost