Organi upravljanja

V. D. RAVNATELJICE

je mag. Andreja STRMŠEK, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ

USTANOVITELJ

Osnovne šole Kapela je Občina Radenci.

SVET ŠOLE

Svet Osnovne šole Kapela sestavlja 11 članov:

  • trije predstavniki ustanovitelja
  • trije predstavniki staršev
  • pet predstavnikov zaposlenih

ZAPISNIK_25_5_2016_ZA_2015_2016

ZAPISNIK_1_- SEJE_29 9 2016

Zapisnik_2_seja_sveta_sole_2016_17

Zapisnik 3. seje sveta zavoda 2016/2017

Zapisnik 1. seje sveta zavoda 2017/2018

Zapisnik 2. seje sveta zavoda 2017/2018

SVET STARŠEV

je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Zapisnik 1. seje sveta starsev 2016

Zapisnik_2_seje_sveta_starsev_2016

Zapisnik 3. seje sveta starsev 2017

Zapisnik 4. seje sveta staršev 2017

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2017/2018