(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Tudi letos je v petek, 16. novembra potekala v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah akcija Tradicionalni slovenski zajtrk, ki jo je že šesto leto organizira Čebelarska zveza Slovenije,

od lanskega leta pa so se še pridružili drugi pridelovalci hrane ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Ministrstva za zdravje. Otroci so zajtrkovali črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo – vse domačega slovenskega porekla.

Kljub manjšim pridelkom medu zaradi pozebe in suše, so šoli in vrtcu na Kapeli, čebelarji Čebelarskega društva Radenci prispevali kar 8,5 kg medu. Najlepše se jim zahvaljujemo. Donatorji so bili čebelarji Franc Čuk in  Martin Škrlec iz Radencev, Daniel Tkalčič iz Janževega Vrha, Roman Bogdan iz Okoslavcev in Alojz Zver iz Rihtarovec.
Člani čebelarskega krožka in otroci jutranjega varstva so pripravili plakat, izdelovali čebelice, barvali pobarvanke o čebelah.

Vsi učenci so prejeli zgibanko o čebelah z naslovom Brez čebel ni hrane,magnetno ploščico z napisom Tradicionalni slovenski zajtrk in zgibanko Dan slovenske hrane, saj je vlada RS 11. oktobra letos sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki  ga bomo odslej obeležili vsak tretji petek v novembru. Zavedati se moramo, kako pomemben je za naše zdravje zajtrk in uživanje hrane slovenskih pridelovalcev. Vsi moramo poskrbeti k ohranjanju čebele kranjske sivke, pa tudi k ohranjanju našega okolja in zdravja.

Več o izvedbi akcije si lahko preberete na spletni strani http://tradicionalni-zajtrk.si/

Naj dan slovenske hrane postane prav vsak dan!

Mentorica ČK Marija Andrejč    

Dostopnost