(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Strokovni delavci Osnovne šole Kapela so se  usposabljali na seminarju: Besedni zaklad je osnova vseh učnih strategij.

Otroci požirajo knjige, ki vsebujejo 10.000 različnih besed, ne razumejo pa knjige, ki jih vsebuje samo 3.000: kako je to mogoče?
Zakaj učenci ne razumejo učbenikov? So slabi učbeniki ali so učenci slabi bralci? Naj otroke vzpodbujamo k branju stripov?

Kaj pomeni »znati slovensko«?
Ali ste vedeli, da več kot polovica slovenskih desetletnikov ne ve, da je jezik, ki ga govorijo doma, slovenščina (zlasti če so doma iz krajev, kjer je dialekt zelo oddaljen od standardne slovenščine)?(povzeto iz vsebine seminarja)

Izboljšanje bralnega razumevanja naših učencev, vključno z razvijanjem  besednega zaklada je naša prioritetna naloga v tem šolskem letu.

mag. Anastazija Avsec, ravnateljica

Dostopnost