(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Osnovna šola Kapela sodeluje od leta 2013 v skupnem projektu med Slovenijo in Nemčijo za partnerstvo, kompetentnost in skupno prihodnost Nemška jezikovna diploma (DSD). Naši učenci bodo lahko v mesecu marcu 2015 prvič pristopili k opravljanju izpita za pridobitev nemške jezikovne diplome, ki velja kot kot dokazilo za aktivno znanje nemškega jezika na nivojskih stopnjah:  A2 – B1 Skupnega evropskega referenčnega okvira za tuje jezike (CEFR).

Učenci  devetošolci se z učiteljico Mileno Titan intenzivno pripravljajo na izpit, pri katerem se preverjajo vse 4 jezikovne spretnosti: slušno razumevanje, bralno razumevanje, pisna ter ustna komunikacija, saj bodo prvič opravljali izpit za pridobitev Nemške diplome I – DSD I, ki velja kot dokazilo o znanju nemškega jezika pri nadaljnjem izobraževanju in izbiri poklica oz. iskanju službe.

Osnovna šola Kapela ponuja kot ena izmed dveh osnovnih šol v Sloveniji možnost opravljanja izpita za Nemško diplomo I. za osnovnošolce. Za učence, ki pristopijo k opravljanju izpita, je le-to brezplačno. Pripravo na izpit financira občina Radenci v okviru interesnih dejavnosti.

Ponosni smo, da omogočamo našim učencem opravljanje izpita za pridobitev Nemške diplome I- DSD.

logo-nemska jezikovna diloma138x100

mag. Anastazija Avsec, ravnateljica

 

Dostopnost