(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Po prvomajskih počitnicah  bodo vsi učenci 6. in 9. razreda vključeni v nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki poteka hkrati in z istimi pisnimi testi po vseh osnovnih šolah v Sloveniji. Zaradi tega bo nekoliko prilagojen razpored ur pouka ob dnevih, ko poteka NPZ.

Učenci  6. razreda bodo pisali NPZ  iz  matematike, slovenščine in angleščine.

Učenci 9. razreda bodo pisali NPZ iz matematike, slovenščine in domovinske in tretjega predmeta, ki je bil  objavljen 1. septembra 2016.

Učenci bodo seznanjeni z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja: torek, 30. maja 2017 (učenci 9. razreda) in v torek, 6. junija 2017 (učenci 6. razreda).

Datumi nacionalnega preverjanja znanja:

četrtek, 4. 5. 2016 (SLJ), ponedeljek, 8. 5. 2017 (MAT) in sreda, 10. 5. 2017 (TJA 6.r., tretji predmet 9.r.-ŠPORT).

Učencem želim uspešno reševanje nalog na nacionalnem preverjanju znanja.

 

mag. Anastazija Avsec, ravnateljica

Dostopnost