(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Vabljeni k ogledu predstavitev ponudbe obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto za učence 6., 7. in 8. razreda (2 oziroma 3 ure tedensko):

7. razred – ponudba za učence 6. razreda (šolsko leto 2016/2017)

8. razred – ponudba za učence 7. razreda (šolsko leto 2016/2017)

9. razred- ponudba za učence 8. razreda (šolsko leto 2016/2017)

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto za učence  3., 4. in 5. razreda (razširjeni program OŠ, 1 oziroma 2 uri tedensko):

nemščina-drugi tuji jezik in  šport

Neobvezni izbirni predmet za učence 1. razreda (2017/2018, razširjeni program OŠ, 2 uri tedensko):

angleščina (prvi tuji jezik)

mag. Anastazija Avsec. ravnateljica

Dostopnost