(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si
Druženje različnih generacij

Druženje različnih generacij

22.3.2017, Svetovni dan voda, je dan izvedbe nacionalnega projekta naše šole, z naslovom Živimo skupaj. Izvajamo ga v sklopu UNESCO asp mreže. Ta dan vsa šola izvaja dan dejavnosti in na različne načine izvaja cilje UNESCO šole. Naši temeljni cilji so:

  • praktično – aktivno delo,
  • razvijanje kulture miru in nenasilja,
  • razvijanje štirih Delorsovih stebrov (živeti, vedeti, biti, delati skupaj),
  • spoznavanje kulturnih, naravnih in geografskih značilnosti domačega kraja, Slovenije, domačih obrti in običajev,
  • spodbujanje pozitivnih medosebnih odnosov,
  • razvijanje spoštovanja do sebe, drugih in okolja,
  • ohranjanje pristnosti in sožitje med generacijami ter učenje od starejših,
  • spodbujanje k recikliranju in ponovni uporabi surovin/materialov
  • spodbujanje k naravni samooskrbi

 

V projektu sodelujejo trije zavodi in 13 šol in vrtcev, ki so izvajale delavnice v sklopu projekta Živimo skupaj, dve od teh šol sta se s svojimi učenci pridružili delavnicam, ki smo jih ponudili na naši šoli.

Našo šolo je obiskalo kar nekaj zunanjih gostov, ki skupaj z našimi učitelji izvajajo raznolike delavnice. Vsem se iskreno zahvaljujemo.

Prva triada je dan pričela z delavnico temo Glasba nekoč in danes, kjer so pripravili točke za predstavitev. Nato so se jim pridružili varovanci DOSOR-ja, s katerimi so izvedli delavnico  – Igre nekoč in danes. Dan so zaključili z izdelovanjem izdelkov iz odpadnega materiala in evalvacijo dneva.

Četrti in peti razred sta dan pričela z izdelovanjem pripomočkov za skrb za naravo. Nato so se jim pridružile babice, ki so jim predstavile veščine pletenja, kvačkanja in šivanja. Dan so zaključili z izdelovanjem izdelkov iz odpadnega materiala.

Šesti razred je dan preživel v gozdu z gozdarkama, kjer je gozd spoznaval na različne načine, ob tem pa tudi poklic gozdarja.

Tretja triada se je porazdelila med šest delavnic, v katerih so se jim pridružili tudi učenci drugih šol s svojimi mentorji.

Izvedli smo kozmetično delavnico, kjer so jim ličenje predstavile dijakinje Srednje zdravstvene šole Murska Sobota.

V zdravstveno – kulinarični delavnici, je predstavnica Zdravstvenega doma Gornja Radgona izvedla delavnico na temo samopodobe in predstavila poklic zdravstvenih delavcev, v nekaj veščinah so se učenci tudi preizkusili. Delavnico so nadaljevali s kulinaričnim ustvarjanjem zdrave hrane.

V delavnici izdelkov iz odpadnega materiala so le tega uporabili na izvirne načine in ustvarili dekorativno uporabne izdelke, ki bodo uporabljeni na različne načine.

Delavnica izdelkov iz lesa je poskrbela, da bo naša šola obogatena s ptičjimi valilnicami in krmilnicami, ki so jih učenci naredili z lastnimi rokami.

V delavnici obdelave podatkov na temo voda, so učenci zbrali in predstavili naše podatke na temo voda in oblikovali skupni plakat.

Delavnica obnovljivih virov energije je učence seznanila s temo na aktiven način. Učenci so izdelali jadralne zmaje in jih s pomočjo vetra tudi preizkusili.

Vsem izvajalcem se iskreno zahvaljujemo. Tudi v prihodnje si želimo podobnih sodelovanj, v katerih učenci aktivno nadgrajujejo svoje znanje in zanimanje.

Nina Budja Zalokar,

vodja nacionalnega UNESCO projekta Živimo skupaj

 

 

 

 

Dostopnost