(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Tomi Kolarič je devetošolec, ki je tri leta skrbno obiskoval čebelarski krožek. Spoznaval je življenje čebel, njihov pomen za opraševanje, varovanje in ohranjanje naravnega okolja,  seznanjal se je z osnovami čebelarjenja, koristnosti čebel in njihovih pridelkov. Kot vsi krožkarji, je užival ob praktičnem delu, kjer so se seznanjali s čebeljimi pridelki in njihovo uporabo, obiskovali čebelarja in  opazovali praktično delo v čebelnjaku ter druga opravila. Tomi je bil ves čas zelo motiviran za spoznavanje čebel in delo v čebelarstvu, je zelo skrben, delaven fant. Dvakrat se je udeležil državnega srečanja in tekmovanja mladih čebelarje in dosegel bronasta priznanja. Doma je prebiral čebelarsko literaturo in natančno spoznaval čebelarstvo. Ves čas je bila njegova želja, da bo tudi on čebelar. Obljubila sem mu, da dobi prvo čebeljo družino.  Njegov oče je spreten v izdelovanju iz lesa, zato sta s Tomijem v zimskem času pripravila načrt in začela izdelovati čebelnjak za štiri AŽ panje. Tomi je prispeval svoje prihranke, pomagal očetu,  si nabavljal osnovno opremo. V šoli mi je sproti poročal, kako napreduje izdelovanje čebelnjaka. V mesecu aprilu sta z očetom postavila čebelnjak pri  njihovem domu. Prvi dve čebelji družini mu je podaril moj mož Jože, naš zunanji mentor pri krožku in v bodoče tudi Tomijev svetovalec. Drugi dve čebelji družini si je kupil sam. Ker so bile letošnje vremenske razmere ugodne in je bila bogata cvetlična in akacijeva paša, je Tomi že točil svoj prvi cvetlični in akacijev med, ki ga je napolnil v kozarčke ter podaril sorodnikom in prijateljem.

Kot mentorica krožka sem zelo ponosna, da imamo mladega čebelarja. Verjamem, da bo Tomi skrben in uspešen čebelar, da bo število njegovih čebeljih družin naraslo, saj že razmišlja o novih načrtih.

Mentorica čebelarskega krožka Marija Andrejč

Članek je objavljen tudi na spletni strani http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9385

 

Dostopnost