(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Spoštovani starši!

Občina Radenci v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organizira zagotavljanje brezplačnega toplega obroka za učence, za katere je organizirano izobraževanje na daljavo in tak obrok potrebujejo.
Kriterij za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je enak kriteriju za upravičenost do subvencioniranega kosila v času šolanja v šoli (3. dohodkovni razred otroškega dodatka).
Topel obrok za otroke iz socialno ogroženih skupin bo pripravljal Vrtec Radenci – Radenski mehurčki od torka, 10. 11. 2020 dalje.
V obdobju izobraževanja na daljavo učenke in učenci ne uživajo toplega obroka v prostorih šole, lahko ga v dogovorjeni organizaciji z lokalno skupnostjo le prevzamejo. Pri tem se upoštevajo higienska priporočila NIJZ v poglavju »Zunanji abonenti« na novo objavljenem dokumentu na spletni strani:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/prehrana_v_vrtcih_in_solah_in_covid_dopolnitev_november_2020.pdf

V kolikor ocenite, da potrebujete tovrstno pomoč, nam to sporočite. Prijave bomo sprejemali tedensko oz. glede na potek izobraževanja na daljavo.

Po prejeti prijavi bomo preverili upravičenost do brezplačnega obroka. S prijavo privolite, da šola in občina, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, podatke uporabi za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Podrobnosti o prevzemu obroka vam bomo še sporočili.

Prijavo lahko oddate na naslov: andreja.strmsek@os-kapela.si ali na telefonsko številko tajništva: 02/566 90 60.

Lepo vas pozdravljam, Andreja Strmšek

Dostopnost