(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Vsako leto 21. 5. praznujemo Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj,  ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila decembra 2002, Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) pa je že leta 2001 sprejela Univerzalno deklaracijo o kulturni raznolikosti. 21. maj je torej priložnost za poglobitev razumevanja vrednot kulturne raznolikosti, pa tudi za povečanje globalnega sožitja med ljudmi.

To je dan, ko lahko na mnogotere načine spodbujamo obstoj kulturne raznolikosti: na primer z obiskom katerega od znamenitih virtualnih muzejev, si ogledamo tujejezični film, ki prikazuje kulturo, drugačno od naše, poslušamo drugačno, tujo glasbo, igramo šport, povezan z drugo kulturo, se učimo o tradicijah drugih kultur, o kulinariki, praznovanjih, beremo, spoznavamo drugačne jezike in še bi lahko naštevali.

Z učenci 9. razreda smo ta dan obeležili pri pouku angleščine, in sicer smo se najprej pogovarjali o tem, kaj jim predstavlja kultura, nato pa smo se pogovorili o možnostih za obeležitev dneva in za spodbujanje kulturne raznolikosti. Pokukali smo v znameniti Britanski muzej (seveda virtualno), nato pa smo si ogledali dva kratka videa, ki ponazarjata zgodbi iz grške mitologije (o Sizifu in o Pandori). Na koncu so učenci dopolnjevali povedi o namišljeni sedanjosti (kaj/kam bi …, če bi …). Zapisali so, kam bi potovali, kje bi živeli, kateri tuji jezik bi se učili, komu bi pomagali in drugo. V luči sedanjih neugodnih razmer za razvijanje kulture pa smo si pogledali Unescov reklamni posnetek v zvezi s to tematiko.

Razmišljanja devetošolcev:

https://www.canva.com/design/DAEfA3kaLWs/FSqXd2wlZ2dtjY9sari2Iw/view?utm_content=DAEfA3kaLWs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Unescov reklamni posnetek v zvezi s stanjem v kulturi v luči razmer Covid-19:

https://youtu.be/ye1wT7gtdeU

Zapisala: Vesna Ketiš

Dostopnost