(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V letu 2022 je UNESCO projekt Živimo skupaj zopet zaživel kot dejavnost v razredu, čeprav tudi letos rahlo okrnjeno in v mehurčkasti obliki oddelkov. Finalni dan smo izvedli kot delavnice za vso šolo. Dan smo pričeli z UNESCO himno in predstavitvijo projekta preko šolskega radia. Na ta način smo obeležili tudi svetovni dan voda.

Dejavnosti povezane s spoznavanjem lokalne dediščine so učenci izvajali znotraj dveh delavnic v matičnih oddelkih.

V prvi delavnici  so učenci s svojimi mentorji, znotraj razreda, ki ga obiskujejo, izdelali vsaj en izdelek, ki predstavlja naš kraj, šolo in vse nas, ki tukaj živimo. Mentorjem so učenci lahko podali tudi svoje dodatne predloge, kaj po njihovo najbolj predstavlja naš kraj in šolo.  Predloge bomo skušali upoštevati pri pripravi daril za obiskovalce iz celotne mreže UNESCO šol Slovenije, ki nas bodo obiskali v septembru 2022 prav na naši šoli – OŠ Kapela.

Druga delavnica je bila namenjena spoznavanju naše kulturne, naravne in snovne ter nesnovne dediščine. Spoznavali so običaje, zgodbe o preteklosti in lokacije, ki so bile skozi zgodovino pomembne za naše kraje, ter so ostale kot naša dediščina, ki jo je dobro poznati in spoštovati. Tudi tukaj so bili predlogi učencev pomembni. Znotraj UNESCA bo OŠ Kapela namreč v prihodnjem letu POSVOJILA spomenik ali običaj, ki ga bomo izbrali med predlogi in je značilen za naš kraj. Posvojen spomenik bomo nato preko raznolikih dejavnosti predstavili ljudem okrog nas in znotraj mreže UNESCO šol.

Ob koncu dneva dejavnosti smo se zbrali pred šolo po razredih in posneli skupno fotografijo učencev naše šole za UNESCO srečanje. Nadaljevali smo s kratkimi predstavitvami predstavnikov razredov, ki so povedali kaj so v delavnicah izdelovali in zakaj so izbrali prav ta motiv, ter na kak način so se ukvarjali z našo dediščino.

Po razredih so učenci tako izvedli sledeče:

  1. razred: Učenci 1. razreda so iz papirja izrezali obris grozdja ter ga okrasili s krep papirjem. Izdelano grozdje so zalepili na vinsko trto. S tem so povezali našo dejavnost z naravno in kulturno dediščino našega kraja. Izdelali so tudi rožice iz lokalnih storžev. Storže so pobarvali z akrilnimi barvami in rožice okrasili, s tem pa izpostavili našo povezanost z naravo.
  2. razred: V drugem razredu so izdelovali košarico domačega sadja in s tem spomnili na naravno dediščino našega okolja. Uporabili so glino za posodo in različne materiale za sadje. Obiskali so grob pesnice Ljudmile Poljanec in izvedeli nekaj več o njenem delu in življenju na Kapeli.
  3. razred: V tretjem razredu so izdelali stensko dekoracijo iz odpadnega materiala – rožice, ki jih najdemo v našem okolju. V drugem delu so spoznavali kulturno dediščino domačega kraja, podrobneje pa so spoznali župnijsko cerkev sv. Marije Magdalene, ki so si jo tudi ogledali.
  4. razred: Pogovarjali so se o značilnostih pokrajine, kjer stoji naša šola ter se glede na poraščenost gričev z vinogradi navezali na pomen klopotca, ki so ga izdelali iz lesa. Temo so razvijali naprej (pomen trte) in na glineno ploščico oblikovali grozd (nastal je okrasek za na steno).
  5. razred: Izdelali so zapestnice, ki upodabljajo grozdje značilno za naš kraj, na obesku z upodobitvami Kapelskih značilnosti, ki so jih ilustrirali. Zašili so kokoš iz blaga in jo napolnili z lipovimi cvetovi, ki dišijo po Kapeli, kjer ob cerkvi stoji mogočna lipa, katere vonj dobro poznamo. V drugem delu so si lipo tudi ogledali, hkrati pa še okroglo vinsko klet in prešo turističnega društva. Ob tem so na licu mesta spoznavali dediščino domačega kraja.
  6. razred: Šestošolci so v prvem delu dneva ustvarjali iz gline. Izdelovali so tradicionalne izdelke za vsakdanjo rabo, kot so čaše, vrči, vaze, sklede z motivi grozdja, vinske trte in z odtisi pomladnih rastlin. Nekateri so izdelali spominske ploščice z motivi, povezanimi s temo dediščine kraja. V drugem delu dneva so se podali po delu Atilove poti in spoznali legendo, povezano s hunskim kraljem Atilo, ki naj bi imel grad v našem kraju. Obiskali so mesto, kjer naj bi njegov grad bil, poučili pa so se tudi o zgodovinskih dejstvih, povezanih z Atilo in iz knjižice Atilova pot prebrali  nekaj zgodb (legend), ki krožijo o Atili v našem kraju.     
  7. razred: Šivali so kazalke iz filca in jih opremili s simboli, ki so značilni za Kapelo, izdelali so grozd na stojalu iz lesa, ki so ga izžgali  in zloženko o znamenitostih Kapelskega Vrha.
  8. razred: V 8. razredu so se najprej pogovarjali o kulturnih in naravnih znamenitostih našega kraja. Potem so slikali na bombažne vrečke motive in simbole, ki so značilni za naš kraj in šolo. V drugem delu dneva so obiskali grob naše pesnice in učiteljice Ljudmile Poljanec.
  9. razred: Devetošolci so se lotili oživljanja in ohranjanja KULINARIČNE IN KULTURNE DEDIŠČINE DOMAČE POKRAJINE. Poiskali so recepte za ocvirkove pogače, prleško in prekmursko gibanico. Recepte so zapisali tudi v narečju. V drugi delavnici so iskali informacije o cerkvi in župniji sv. Marije Magdalene na Kapeli, ki so jih v sami cerkvi tudi predstavili.

Na daljavo se je v projekt Živimo skupaj prijavilo 21 šol in zavodov, ki zajemajo vrtce, osnovne in srednje šole, ter centre za delo z otroki s posebnimi potrebami. Na podlagi smernic, ki smo jih razpisali in objavili na UNESCO strani in spletni strani OŠ Kapela ob začetku šolskega leta, so oblikovali in poslali svoje prispevke, ki smo jih nato razstavili na panoju šolskega hodnika, kjer so jih naši učenci z zanimanjem spremljali. Navadno letno ob učencih OŠ Kapela, na daljavo sodeluje še okoli 500 zunanjih učencev z velikim številom mentorjev. Nekaj poročil še čakamo, da bo znana tudi letošnja številka vseh sodelujočih.

Preko UNESCO projekta Živimo skupaj, ki je na naši šoli že stalnica in ima svoj sloves tudi po šolah drugod po Sloveniji, skušamo učencem vsako leto na zabaven in njim ljub praktični način dela, predstaviti kar jih dodatno zanima in približati znanje, ki jim bo v življenju koristilo.

Hvala vsem, ki ste v našem projektu sodelovali. Upamo, da ste v dejavnostih uživali in se nam še kdaj pridružite.

Nina Budja Zalokar, vodja UNESCO projekta Živimo skupaj

Dostopnost