(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Šolska shema sadja, zelenjave in mleka je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki se izvaja od 1. avgusta 2017 in združuje prejšnjo Shemo šolskega sadja in zelenjave ter Shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element Šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov učencem v izobraževalnih ustanovah, ostali pa so še: spremljevalni izobraževalni ukrepi/dejavnosti, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti. Spodbujanje uživanja zelenjave in sadja ter mleka je najuspešnejše, če je usmerjeno v otroke. Številne raziskave kažejo, da je potrebno skrb za zdravje privzgojiti že mlajši populaciji, saj so zdrave prehranske navade skozi celotno življenjsko obdobje ključnega pomena za preprečevanje s prehrano povezanih obolenj.
ŠS je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki učencem zagotavlja brezplačen dodaten obrok zelenjave in sadja ter mleka in mlečnih izdelkov.

Dostopnost