(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Dragi učenci, spoštovani starši!

Na spodnji povezavi vas čaka obvestilo o postopku izbire OBVEZNIH in NEOBVEZNIH izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/2023.

Obvestilo o prijavi na obvezne izbirne predmete 2022/2023

Obvestilo o prijavi na neobvezne izbirne predmete 2022/2023

V nadaljevanju so v zloženkah predstavljeni izbirni predmeti za posamezne razrede v prihajajočem šolskem letu.

Zloženka o izbirnih predmetih v 7. razredu v šolskem letu 2022/2023.

Zloženka o izbirnih predmetih v 8.razredu v šolskem letu 2022/2023.

Zloženka o izbirnih predmetih v 9. razredu v šolskem letu 2022/2023.

Zloženka o neobveznih izbirnih predmetih v 4., 5. in 6. razredu v šolskem letu 2022/2023.

Na spodnji povezavi je vloga za oprostitev sodelovanje pri izbirnih predmetih:

Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov

Dragi učenci,

želim vam, da med ponujenimi predmeti najdete tiste, ki bodo najbolj razvijali vaše interese, znanje in spretnosti.

mag. Andreja Strmšek, ravnateljica

Dostopnost