(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V četrtek, 7. aprila 2022, smo po dveh letih ponovno pripravili tradicionalni dobrodelni bazar, ki je bil izpeljan pod okriljem projekta POGUM, v katerega je Osnovna šola Kapela vključena od leta 2019. Namen projekta je pri učencih spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in prizadevnost posameznika in skupin.

Pri učencih želimo razvijali kompetence podjetnosti: odkrivanje priložnosti, kreativnost, vizijo, vrednotenje idej, motivacijo in vztrajnost, vključevanje drugih, samoiniciativnost, načrtovanje in vodenje, sodelovanje, izkustveno učenje … Zastavili smo si izziv, kako pri učencih vzbuditi samoiniciativnost pri pripravi kulturnega dogodka in jih vključiti v načrtovanje, pripravo in izvedbo bazarja.

Učenci so nalogo odlično opravili. V celoti so načrtovali, organizirali in izvedli dobrodelni pomladni bazar. Razdelili so naloge po oddelkih, pripravili načrt izdelave izdelkov, pri čemer so upoštevali trajnostni razvoj, ustvarili vabilo za bazar, pripravili darilo dobrodošlice za obiskovalce, načrtovali in izvedli kulturni program, pripravili prireditveni prostor ter spekli sladko pogostitev za obiskovalce. Ob tem so se naučili sodelovalnega in timskega dela, samostojnega načrtovanja projektov in kreativnosti. Učili so se izražati svoje mnenje in odločno zagovarjati svoje ideje.

Zbrana sredstva na dobrodelnem bazarju so namenjena šolskemu skladu, ki skrbi za boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogati šolski prostor z didaktičnimi sredstvi in pripomočki.

Vsem staršem in obiskovalcem bazarja se iskreno zahvaljujemo za dobrodelne prispevke.

Dostopnost