(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s sklepom ministra z dne 1. 9. 2022 so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2022/2023.

Ti predmeti so: domovinska in državljanska kultura in etika, fizika, glasbena umetnosti in tuji jezik.

Devetošolci v Osnovni šoli Kapela bodo nacionalno preverjanje znanja poleg slovenščine in matematike opravljali še iz GLASBENE UMETNOSTI.

Na spodnji povezavi je objavljena publikacija Informacije za učence in starše o nacionalnem preverjanju znanja. Vabljeni k pregledu.

Publikacija Informacije za učence in starše o nacionalnem preverjanju znanja

Dostopnost