(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Na povezavi delimo obvestilo o možnosti izposoje nove računalniške opreme.

Kaj je potrebno storiti?

Izpolniti in oddati vlogo (priporočljivo priporočeno) na naslov:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«.

Vlagatelj mora izpolniti dva pogoja:

  • je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/a v prvi dohodkovni razred;
  • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Vloga je oddana čim prej (najdlje do 22. 6. 2024), saj je število opreme omejeno in upošteva se vrstni red prejetih vlog.

Dostopnost